خلاصه روز سوم تست‌های پیش فصل فرمول ۱

مروری بر عملکرد رانندگان فرمول یک در روز سوم تست های پیش فصل فرمول 1 در سال 2020

0 دیدگاه