کنفرانس خبری قلعه‌نویی پیش از دیدار برابر پرسپولیس

کنفرانس خبری قلعه‌نویی پیش از دیدار برابر پرسپولیس

1 دیدگاه

  • محمود ص.
  • 4 اسفند 1398

صحبتهای اقای قلعه نویی بسیارقابل تامل هست وبایددرخصوص فرهنگ فوتبالی و نیز اقتصاددرفوتبال کاری کرد! ا