کسب مدال برنز مقصودی در وزن 65 کیلوگرم

کسب مدال برنز مقصودی در وزن 65 کیلوگرم در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا دهلی نو

0 دیدگاه