لمپارد: هنوز هم برای مورینیو احترام زیادی قائلم!

صحبت های فرانک لمپارد پیش از رویارویی چلسی با تاتنهام در استمفورد بریج

0 دیدگاه