تمرینات آماده سازی تیم یوونتوس در حضور هواداران

گوشه ای از تمرینات آماده سازی تیم یوونتوس برای بازی در هفته بیست و پنجم سری آ ایتالیا مقابل اسپال 

0 دیدگاه