ساروی: داوران در فینال اذیتم کردند!

اختصاصی ورزش سه؛
اظهارات هادی ساروی بعد از طلایی شدن: 
داوران در فینال اذیتم کردند، اما قهرمان شدم

0 دیدگاه