اگر از خودش عصبانی می‌شد هنوز در رئال مادرید بود!

صحبت گرام سونس درباره مسوت اوزیل و عملکرد ضعیف او در آرسنال

0 دیدگاه