گل اول شارجه به پرسپولیس توسط خلفان

شارجه 1 - پرسپولیس 1

1 دیدگاه

  • امیر آرمانی
  • 29 بهمن 1398

زیبا بود