صحبت های پویا ناصرپور بعد از کسب مدال طلا

ختصاصی ورزش سه از دهلی نو

اظهارات پویا ناصرپور بعد از کسب مدال طلای وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی آسیا

0 دیدگاه