فصیحی: رکورد زدم فدراسیون باور نکرد!

فرزانه فصیحی بانوی تاریخ‌ساز دومیدانی ایران: در مسابقات صربستان با هزینه شخصی شرکت کردم و رکورد هم زدم اما وقتی شواهد را به فدراسیون دادم باور نکردند

0 دیدگاه