خبر کوتاه: قرارداد 180 میلیون پوندی قطری‌ها با بکهام

سایر ورزش ها - 27 بهمن 1398 ساعت 20:00 - 17408 بازدید

اخبار کوتاه ورزشی:
 از قرارداد 180 میلیون پوندی قطری‌ها با بکام برایب اسپانسری تیمش تا رکوردشکنی در شنای ماده 200 پروانه توسط شناگر تیم ملی ایران

کامنت دیدگاه ها