خبر کوتاه: قرارداد 180 میلیون پوندی قطری‌ها با بکهام

اخبار کوتاه ورزشی:
 از قرارداد 180 میلیون پوندی قطری‌ها با بکام برایب اسپانسری تیمش تا رکوردشکنی در شنای ماده 200 پروانه توسط شناگر تیم ملی ایران

دیدگاه ها