حرکت فوق‌العاده کیانوش رستمی در بلند کردن وزنه

وزنه بردار ملی پوش تیم ایران مال که با مصدومیت پا به رقابت های لیگ گذاشته بود در یک ضرب و دو ضرب تنها یک بار اقدام به بلند کردن وزنه کرد. مصدومیت رستمی تاکتیک او در بلند کردن وزنه را کاملا تحت الشعاع قرار داده بود و باعث شد تا اقدام او برای بلند کردن وزنه حضار را به تشویق وادارد.

0 دیدگاه