گل زیبای احمدزاده به حمید بهزادپور در دیدار فوتبال ساحلی

در دیدار دو تیم اسپارتاک و لوکوموتیو محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان توانست دروازه حمید بهزادپور دیگر ملی پوش ایرانی شاغل در این مسابقات را بازکند
در نهایت اسپارتاک توانست با دو گل لوکوموتیو مسکو را شکست بدهد

0 دیدگاه