چگونگی انتخاب اسکوچیچ درمیان گزینه‌های فدراسیون فوتبال

صحبت های مهدی علی نژاد سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان درباره انتخاب اسکوچیچ برای سرمربیگری تیم ملی ایران

0 دیدگاه