انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی افتخار بزرگی است

دراگان اسکوچیچ در اولین نشست خبری خود به عنوان سرمربی تیم ملی ایران گفت: انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی افتخار بزرگی است.

0 دیدگاه