درودگر: بدترین ضربه ها را به فوتبال ما همین آقای عابدینی زد

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با صادق درودگر  رئیس اسبق کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ایران

دیدگاه ها