چرا اساسنامه فدراسیون فوتبال اجازه ورود بزرگان فوتبال را به انتخابات نمیدهد؟

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با صادق درودگر  رئیس اسبق کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ایران

0 دیدگاه