پاسخ درودگر به چرایی مشکلات تمام نشدنی فدراسیون فوتبال

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با صادق درودگر  رئیس اسبق کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ایران

0 دیدگاه