درودگر : نمی دانم چرا و چه کسانی انتخابات فدراسیون را جلو انداختند !

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با صادق درودگر  رئیس اسبق کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی ایران

0 دیدگاه