نوری: همیشه دوست داشتم با پیراهن پرسپولیس خداحافظی کنم

0 دیدگاه