صحبتهای بازیکنان پیکان پس از شکست مقابل فولاد

صحبتهای بازیکنان پیکان پس از شکست مقابل فولاد

امامعلی: نمیدانم چرا به این وضع دچار شدیم

واسعی: خودمان شوکه شدیم از نتایجی که گرفتیم

0 دیدگاه