حضور اسکوچیچ در ورزشگاه شهر قدس

اسکوچیچ که در ورزشگاه شهر قدس حاضر شده بود، بدون مصاحبه جایگاه ویژه را ترک کرد. این مربی روز آینده از ساعت 14 در هتل آکادمی پاسخگوی اصحاب رسانه خواهد بود.

0 دیدگاه