وقتی باد در انگلیس گل می زند!

صحنه ای جالب در فوتبال انگلیس که شدت باد باعث به ثمر رسیده گل می شود. 

1 دیدگاه

  • سید صادق موسویان
  • 24 بهمن 1398

چرا نمیگوئیم «خدا» گل زد؟ می گویئیم «باد» . . .