گزارشی از یادگار امام؛ ورود ممنوع!

1 دیدگاه

  • امیر سعادت
  • 25 بهمن 1398

آی اونایی که میگین قیمت بلیط یادگار امام ارزان هست خبر داری اونایی که میان یادگار امام چندین هزار پول خرج میکنن تا بیان یادگار امام؟مثل استادیوم آزادی نیس که همه امکانات باشه حتی از کرج هم مترو میاد به استادیوم نه اینجا اینجور نیس اگه اون امکانات استادیوم آزادی اینجا بود بی شک هربازی جای سوزن انداختن نمیشد