تارتار و علاقه زیاد به ماشین بازی

گوشه ای از صحبت های مهدی تارتار سرمربی موفق تیم نفت مسجد سلیمان با سایت آنتن

0 دیدگاه