الگوبرداری مهدی تارتار از سبک گواردیولا، کونته و کلوپ

گوشه ای از صحبت های مهدی تارتار سرمربی موفق تیم نفت مسجد سلیمان با سایت آنتن

0 دیدگاه