شوخی داوید لوئیز با بازیکنان آرسنال در اتوبوس

وقتی یکی از بازیکنان با تمام بازیکنان در اتوبوس تیم آرسنال که راهی مسیری هستند و همه بازیکنان در حال آرامش یا خواب هستند شوخی می کند و او کسی نیست جز داوید لوئیز . در آخر نیز یک نفر با خود او همین کار را انجام می دهد.

0 دیدگاه