دو گل در یک بازی توسط یک بازیکن; یک گل برای تیم خود و یک گل به خودی

لحظاتی به یادماندنی از دنیای فوتبال وقتی در یک بازی هم یک گل برای حریف میزند  و هم یک گل برای تیم خود.

0 دیدگاه