خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - مینه سوتا تیمبرولوز

این بازی در تاریخ 22 بهمن 98 مصادف با 11 فوریه 2020 برگزار شد.

0 دیدگاه