گل ضربه ایستگاهی دنی آلوز برای سائوپائولو

1 دیدگاه

  • سید مهدی رفیعی
  • 21 بهمن 1398

کجاش زیبا بود؟ خورد به سر دفاع و مسیر توپ عوض شد!