رونمایی از عکس ها و دست نوشته های جهان پهلوان تختی

رونمایی از عکس ها و دست نوشته های جهان پهلوان تختی برای نخستین بار

1 دیدگاه

  • سید محمد ضرغامی
  • 21 بهمن 1398

جهان پهلوان تختی نامدار که بود از برای وطن افتخار ز کردار نیک و ز رفتار نیک نبیند چو تختی دگر روزگار روحت شاد آقا تختی