اولین تمرین سپاهان در امارات پیش از دیدار برابر العین

 سه شنبه شب تیم سپاهان ایران برای مصافی سخت  برابر العین آماده خواهد باید دید تدابیر امیر قلعه نویی برای تقابل با این حریف سخت چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.

1 دیدگاه

  • سرافراز *
  • 20 بهمن 1398

انشاالله قهرمانی سپاهان