عطایی: تحلیل های کادرفنی ما سبب کسب این پیروزی شد

اظهارات بهروز عطایی، سرمربی کاله بعد از پیروزی برابر سپاهان در لیگ والیبال

0 دیدگاه