خلاصه بازی برایتون 1 - واتفورد 1 (گزارش‌اختصاصی)

1 دیدگاه

پاس به اون خوبی جا گیری مهاجم تیم برایتون رو نگاه کنید خیلی طرف شوت تشریف داره! موقع حمله کجا وایساده!!