گل تماشایی امره جان برای دورتموند با شوتی دیدنی

اولین گل امره جان برای دورتموند با شوتی دیدنی

2 دیدگاه

دسخوش...چه گلى...چه كاتي برداشت توپ

بازی رو زنده نگاه کردم،وقتی ضربه رو زد،باخودم گفتم چقدر بد زد،ولی یه لحظه عجیب به سمت زمین برگشت.تو یوونتوس که چیزی ندیدیم،البته زیادم بازی نکرد.