کسب مدال طلای دوضرب توسط علی داوودی

کسب مدال طلای دوضرب توسط علی داوودی در دسته (109+ Kg) وزنه برداری جام فجر

0 دیدگاه