کنفرانس خبری دیدار پیکان - شاهین بوشهر

این دیدار در نهایت باعث استعفای حسین فرکی از هدایت پیکان شد.

0 دیدگاه