لوئیس آراکاندا اسطوره دروازه‌بانی رئال سوسیداد

لوئیز میگوئل آرکانادا دروازه‌بان اسطوره اسپانیایی است که نزدیک به 20 سال حرفه ای فقط در رئال سوسیداد بازی کرده بود ، به این باشگاه کمک کرد تا چهار عنوان از جمله دو قهرمانی در لالیگا را به دست آورد.

0 دیدگاه