اشتباه عجیب منجر به گل عابدزاده برابر یاران محمدی

3 دیدگاه

  • نادر کاییدی
  • 13 بهمن 1398

چند هفته بهترین بازیکن تیمش بود و تو تیم منتخب هفته بود اما شما اطلاع رسانی نکردین و مطلبی برای اون نزاشتین اما امروز یه اشتباه کرده سریعا براش مطلب میزنین.نباید به خاطر بازدید بیشتر سایت این رویه انجام بدین.تاسف

  • پیروز توکلی
  • 13 بهمن 1398

فدای سرت هرهفته نمیشه که بهترین دروازهبان لیگ شد

  • محمد رضا اسدی
  • 14 بهمن 1398

اصلا مهم نیست برای هر دروازه بانی پیش میاد.دوباره میدرخشی بچه عقاب