شیخ سلمان با لابی‌های سنگین رای آورد

علی کفاشیان در ادامه صحبتهای خود گفت: شیخ سلمان با لابی‌های سنگین رای آورد.

0 دیدگاه