گفتگو با حسین حسینی پس از دو کلین شیت متوالی

1 دیدگاه

  • نوید _مادریدیستا_
  • 9 بهمن 1398

اینو مینویسم و امیدوارم ببینه و بدونه که ما کارِ عالیشو دیدیم و خوب بودنِ مهاجما باعث نشده ارزشِ کارش واسه ما هوادارا دیده نشه. اینکه بیشتر از دوتا صحنه ولی دوتاش خیلی نزدیک اگه واکنشِ حسینی نبود و توی اون دقیقه و اون نتیجه گل میخوردیم،بازی برمیگشتو نتیجه این نبود. که حسینی و واکنشش نذاشت. دمت گرم پسر...