خلاصه بازی بورنموث 1 - آرسنال 2

خلاصه بازی آرسنال 2 - بورنموث 1

4 دیدگاه

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 بهمن 1398

بله عزیزان شما دارید به آتیه آرسنال نظر می افکنید. گلهای امروز را بچه های آکادمی زدند.ساکا و اِنکِتیا. گوندوزی ، ویلاک، مارتینلی ، میتلند نایلز و هولدینگ را هم در بازی دیدیم. شد ۷ بازیکن آکادمی + دروازبان که مارتینز بود میشه ۸ بازیکن آکادمی که امشب بورنموث را در جنوب جزیره به توپ بستند. ریس نلسون جوان هم مصدوم بود وگر نه میشد ۹ بازیکن آکادمی. آتیه همانطوکه پیرس گفت روشن است. پیش به سوی راند بعد و مسافرتی دوباره به جنوب جزیره و مقابله با پمپی(پورتسموث).

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 بهمن 1398

پمپی را بیاورید. 😊.

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 بهمن 1398

آرسنال افتاده تو روند نتیجه گرفتن. راستی در راند بعد یک تیم غارنشین باید با لیورپول بازی کنه. جامی در غار این فصل نخواهید دید. پیشبینی های پیرس را فراموش نکنید. 😌

  • آرسنال پیرس سه شیرها
  • 8 بهمن 1398

بهتره کسی از غارهای غریب لندن در راند بعد بیرون نیاد . چون خوراک لک لکها خواهد شد. 😌