گفتگو با نیمار پس از ادای احترام به کوبی برایانت

نیمار پس از گل دوم پاری سن ژرمن به لیل گلش را به کوبی برایانت فقید تقدیم کرد

0 دیدگاه