پیروزی ساروی مقابل علیاری در جام تختی(97 کیلو)

پیروزی ساروی مقابل علیاری در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی

0 دیدگاه