ثبت قرارداد کادرفنی پرسپولیس در هیات‌فوتبال

کادر فنی پرسپولیس با حضور در هیات فوتبال ثبت رسمی کردند.

0 دیدگاه