خروج اتوبوس تیم ستارگان ورامین با اسکورت پلیس

اتوبوس حامل بازیکنان و عوامل تیم فوتسال ستارگان ورامین با اسکورت چندین ماشین پلیس با امنیت کامل از محوطه سالن سید رسول حسینی ساری و اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران خارج شد.

0 دیدگاه