فرهاد مربی باهوشی است و نیاز به حمایت دارد

فیروز کریمی مربی سابق استقلال در گفتگوی برنامه زنده در مورد موفقیت این تیم با مربی جدید و جوان خود گفت: فرهاد مربی باهوشی است و نیاز به حمایت دارد.

دیدگاه ها