اختصاصی; زمین تمرین استقلال زیر برف دفن شد!

انتقال تمرین استقلال به زمینی دیگر به دلیل بارش برف سنگین و غیر قابل استفاده بودن ورزشگاه انقلاب

0 دیدگاه