خلاصه دیدار تدارکاتی سپاهان و نساجی

خلاصه دیدار تدارکاتی سپاهان و نساجی
مهار پنالتی نساجی توسط نیازمند و گلزنی سروش رفیعی از روی ضربه ایستگاهی از نکات قابل توجه این دیدار بود.

0 دیدگاه