بزرگترین اشتباه داوری نیم فصل چگونه رخ داد؟

گوشه ای از مصاحبه جذاب آنتن با سعید مظفری زاده داور بین المللی فوتبال ایران

1 دیدگاه

  • عرفان امیری
  • 4 بهمن 1398

اشتباه داریم تا اشتباه . این اشتباه داور زیادی تابلو بود ! بعدشم اگر امادگی نداره داور به لحاظ روحی نباید بیاد داوری کنه اونم مسابقه به این حساسی رو